Případy, kdy lze uplatnit sníženou sazbu DPH na stavební a montážní práce


Případy, kdy NELZE uplatnit sníženou sazbu DPH

Zavřít