🍀 Posečte ceny umělých trav s kódem TRAVA10. Výprodej trav a slevy až 28 %.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti Friendly Stores s.r.o., IČO: 04124472, se sídlem Lipí 686/20, 193 00,

Horní Počernice, Praha 20,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.mujkoberec.cz


Informace, které byste neměli přehlédnout:

Způsob platby a doručení si vyberete během objednávky.

Když kliknete na tlačítko OBJEDNAT A ZAPLATIT (nebo OBJEDNAT A ZAPLATIT PŘI PŘEVZETÍ v případě dobírky) znamená to, že jsme si virtuálně plácli. Uzavřeli jsme kupní smlouvu a vy souhlasíte s povinností zaplatit nám uvedenou cenu.

Přes náš e-shop, e-mail nebo telefon si můžete objednat i naše další služby. Třeba pokládku krytin, čištění, obšívání a impregnaci koberců, aplikaci protiskluzové úpravy a podobně.

Pokud u zboží uvádíme, že je skladem, přísaháme na holý pupek, že jej dodáme do doby uvedené v části 9 těchto VOP.

Od kupní smlouvy můžete bez  udání důvod odstoupit ve lhůtě 1 roku.

Podrobné informace o reklamacích a vratkách najdete v našem reklamačním řádu.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.

 


1 KDO JSME?

Friendly Stores s.r.o.,

sídlo Lipí 686/20, 193 00, Horní Počernice, Praha 20

IČO: 04124472

DIČ: CZ04124472

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 242913

(dále jen „prodávající“ nebo „my“),


2 JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT A KDE NÁS NAJDETE?

Prodejna. Osobně v naší prodejně „Můjkobarák” na adrese Paříkova 5, Praha 9, 193 00, (dále jen „prodejna”), bližší informace o prodejně najdete v našem e-shopu.

Sklad. Osobně v našem skladu a zároveň výdejně na adrese Do Čertous 19, Hala N, Praha 9, 193 00 (dále jen „sklad”), a to ve dnech Po - Pá v čase 7:00 - 15:30, bližší informace najdete v našem e-shopu.

Telefon: +420 277 000 178 (v pracovních dnech v čase 8:00 - 18:00, v sobotu v čase 9 - 13:00).

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 242913

E-mail: info@mujkoberec.cz

Pro znalce

To podstatné v lidštině

4 CO PODLE ZÁKONA MUSÍME SDĚLIT VŠEM ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

4.1        Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.2     Ilustrační charakter fotografií zboží a služeb. Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter. Vezměte na vědomí, že odstíny barev zboží zobrazeného na webové stránce se může lišit od skutečné barevnosti vybraného zboží, a to podle nastavení barev Vašeho monitoru, ale i vlivem použití fotografií výrobce v menší kvalitě atp. Zboží doporučujeme vybírat podle vzorků, které máme k dispozici na naší prodejně.

4.3 Zboží a služby, cena, náklady.

4.3.1 Popis našeho zboží a služeb včetně jejich hlavních vlastností naleznete na našich webových stránkách.

4.3.2 Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků.

4.3.3 Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

4.4 Možnosti platby. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky nebo na našich webových stránkách. Zboží vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností.

4.5 Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „OBJEDNAT A ZAPLATIT“ nebo v případě dobírky „OBJEDNAT A ZAPLATIT PŘI PŘEVZETÍ“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 7 těchto VOP.

4.6 Závaznost VOP. Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že jste se seznámili se zněním těchto VOP.

4.7 Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 13 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.


4 CO PODLE ZÁKONA MUSÍME SDĚLIT VŠEM ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

Než spolu uzavřeme smlouvu, musíme vám podle zákona říct několik věcí. Ať už si u nás objednáte zboží nebo službu, ať už nakoupíte přes náš e-shop nebo po telefonu, musíte vědět:

Jaké úřady nás kontrolují.

Jak probíhá objednávka na našem e-shopu.

Jak je to s cenou zboží a služeb, platbou a dopravou.

Kde najdete informace o tom, jak zboží nebo službu reklamovat, pokud s ní nejste spokojeni.


5 CO MUSÍME SDĚLIT ZÁKAZNÍKŮM SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

5.1 Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 1 roku, která začíná běžet nejpozději:

5.1.1 u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo

5.1.2 u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

5.1.3 u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikemspecifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy dostupného ZDE, sdělením na náš e-mail: info@mujkoberec.cz nebo jinak.

5.2 Kdy NENÍ MOŽNÉ od kupní smlouvy ODSTOUPIT. Zákazník není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

5.2.1 o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;

Vezměte prosím na vědomí, že zbožím upraveným na míru je např. i koberec, podlahové krytiny, PVC a/nebo lišty, které jsou upravené na vámi požadované rozměry.

5.2.2 o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;

5.2.3 o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

5.2.4 o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej zákazník porušil;

5.2.5 o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;

5.2.6 o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;

5.2.7 o dodávce zboží s rozměrovou odchylkou v maximální míře mínus 2 % a s jakoukoliv kladnou rozměrovou odchylkou, a to pokud se jedná o kusové koberce (tyto rozměrové odchylky nejsou považovány za vady);

5.2.8 o dodávce s rozměrovou odchylkou +- 1% pokud se jedná o metrážní koberce (role) a/nebo podlahové krytiny – PVC (tyto rozměrové odchylky nejsou považovány za vady).

5.3 Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.4 Snížení hodnoty zboží. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na e-mailovou adresu nebo telefonicky.

5.5 Adresa pro vrácení zboží. Po odeslání vratkového formuláře vám zajistíme náš svoz kurýrem pro zboží, které chcete vrátit. Případně zasílejte zboží zpět nebo zaneste osobně na adresu naší prodejny nebo skladu na adresu, kterou naleznete na našich webových stránkách. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradíme my, ale pouze variant, které vám nabízíme. Pokud byste si chtěli dopravu k nám obstarat samostatně, bude to na váš náklad.

5.6 Zboží, které nejde vrátit obvyklou poštovní cestou. V případě, že zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou (především pro jeho velké rozměry atp.), prosím kontaktujte nás. Pokud vám bude náležet právo odstoupit od kupní smlouvy, dohodneme se s vámi na vyzvednutí zboží u vás.

5.7 Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na vámi zvolený účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od vás obdržíme zpět vrácené zboží.

5.8 Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@mujkoberec.cz.

5.9 Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

5.10 Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5.11 Recenze. Recenze je možné vkládat prostřednictvím webových stránek Heureka.cz. Informace o tom, jak jsou tyto recenze zpracovány prostřednictvím Heureka.cz, najdete na jejich webových stránkách. Recenze může vkládat zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás zboží opravdu nakoupil. Některé recenze zákazníků, kteří vyplnili e-mailem zaslaný dotazník spokojenosti, vkládáme na webové stránky přímo my. Bližší informace najdete na našich webových stránkách.

5.12 Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím.

5.13 Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití videoobsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku.


5 CO MUSÍME SDĚLIT ZÁKAZNÍKŮM SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

Na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží u nás máte až 1 rok. Nebudeme se na nic ptát. Stačí vyplnit formulář, a my už vám dáme vědět, co bude dál. Obvykle vyšleme kurýra, který u vás zboží vyzvedne.

Zboží se nám musí vrátit takové, jaké jsme vám ho poslali. Pokud ponese známky vašeho života, nepřijmeme ho nebo vám vrátíme jen část ceny, kterou jste zaplatili. Poškozené zboží už neprodáme, tak musíme myslet na to, abychom neprodělali kalhoty.

Jsou ale případy, kdy zboží bez konkrétního důvodu vrátit nemůžete. To se týká metrážových koberců řezaných na míru i zboží, které jsme na vaše přání vyrobili nebo nějak upravili.

Reklamovat takové zboží samozřejmě můžete. Má-li vadu na kráse, postaráme se o nápravu.


6 REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET A VĚRNOSTNÍ PROGRAM

6.1 Registrace. Nakupovat u nás můžete i bez registrace. Pokud se rozhodnete registrovat, budete mít větší přehled o historii svých objednávek, stavu nové objednávky atp. Registraci zákazníka provedete na webové stránce vyplněním registračního formuláře. Pro vytvoření registrace je nezbytné potvrdit, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a se zásadami pro zpracování osobních údajů.

6.2 Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce obchodu a při objednávání zboží nebo služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

6.3 Uživatelský účet. Pomocí emailu a zvoleného bezpečného hesla můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), kde můžete mimo jiné provádět i objednávky zboží a služeb.

6.4 Zablokování uživatelského účtu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po třech (3) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití vašeho uživatelského účtu. Pokud bude váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na na e-mailu info@mujkoberec.cz.

6.5 Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

6.6 Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

6.7 Věrnostní program. Registrovaní zákazníci mohou využívat výhod našeho věrnostního programu, pokud jej budeme nabízet. Jak náš věrnostní program funguje najdete na našich webových stránkách.


6 REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET A VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Na našich stránkách se můžete registrovat a my vám vytvoříme účet, ve kterém uvidíte všechny své objednávky. Nakupovat ale můžete i bez registrace.

Při registraci a nákupu přísaháte na holý pupek, že údaje, které jste uvedli, jsou správné. A že když se náhodou změní, upravíte je. Spoléháme na to.

Uživatelské jméno a heslo ke svému účtu střežíte jako oko v hlavě a neprozrazujete. Nikdy. Nikomu. Je to tajem.

Váš účet je jen váš. Nikomu ho nepůjčujte. Ani nejlepšímu kamarádovi. Ani jemu ne.

Uživatelský účet vám můžeme smazat. Třeba v případě, kdy jej víc jak rok nepoužijete nebo když nedodržujete naši vzájemnou dohodu.

Může se stát, že váš uživatelský účet bude chvíli nedostupný. Někdy děláme pořádek, aby web dobře fungoval, a to pak musí všichni ven, aby nedostali hadrem.


7 JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Vytvoření objednávky. Vkládáním zboží do košíku, zvolením způsobu dopravy a platby za vybrané zboží a vyplněním kontaktních a fakturačních údajů vytváří zákazník na e-shopu svoji objednávku.

7.2 Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží (v našem případě je to například nutnost koberce, podlahové krytiny a PVC při pokládce celoplošně fixovat atp.). Vezměte prosím na vědomí, že zboží řezané z různých rolí se může barevně odlišovat. Rozměrová odchylka u kusových koberců může činit mínus 2 % a jakoukoliv kladnou rozměrovou odchylku; a u metrážních koberců (rolí) a a/nebo podlahových krytin – PVC je třeba počítat s rozměrovou odchylkou +- 1%. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

7.3 Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

7.4 Proces odeslání objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT nebo v případě dobírky OBJEDNAT A ZAPLATIT PŘI PŘEVZETÍ” a proces objednávky je tím ukončen. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady pro zpracování osobních údajů.

7.5 Pravdivost údajů vyplněných v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

7.6 Dodatečné potvrzení objednávky zákazníkem. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru množství zboží.

7.7 Kdy dochází k uzavření kupní smlouvy?K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „OBJEDNAT A ZAPLATIT nebo v případě dobírky OBJEDNAT A ZAPLATIT PŘI PŘEVZETÍ”.

7.8 Potvrzení objednávky prodávajícím. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na e-mailovou adresu.

7.9 Povinnosti prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat vám zakoupené zboží a umožnit vám nabytí vlastnického práva ke zboží.

7.10 Povinnosti kupujícího. Vy se uzavřením kupní smlouvy zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

7.11 Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy, tj. aktuální znění těchto VOP na e-mailovou adresu. Zákazník spotřebitel rovněž obdrží formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.

7.12 Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7.13 Telefonická objednávka. Zákazník může učinit svou objednávku zboží také telefonicky. Zákazník, který takto dokončí objednávku, od nás obdrží potvrzení o vytvoření objednávky včetně celkové ceny za zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží zvolené zákazníkem na e-mailovou adresu e zákazníka, kterou uvedl v telefonickém hovoru, spolu s těmito VOP, reklamačním řádem, zásadami zpracování osobních údajů a formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručením potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.


7 JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Zboží u nás kupujete v e-shopu. Vložíte ho do košíku, vyberete si dopravu a platbu a zaplatíte. Pak je míček na naší straně hřiště. Dáme vám vědět, že objednávka dorazila a tak, jak jsme se dohodli, vám zboží dodáme.


8 CENA A ZPŮSOBY PLATBY

8.1 Cena. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH. Cena je platná po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce e-shopu, to ale neznamená, že nemůžeme s některými našimi zákazníky uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

8.2 Způsob platby. Cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit způsoby uvedenými v druhém kroku objednávky a to zejména:

A. online platební kartou;

B. bankovním převodem;

C. hotově na prodejně;

D. hotově nebo platební kartou přepravci (dobírka);

E. platba platební kartou přes platební bránu GoPay;

F. PayPal;

G. Apple Pay;

H. Google Pay;

I. Skip Pay;

J. na fakturu (zákazníci podnikatelé).

Způsob platby zákazník zvolí v průběhu objednávky. Více o způsobech platby naleznete na našich webových stránkách.

8.3 Záloha. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

8.4 Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkách našeho e-shopu (Doprava a platba) naleznete také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet zejména na zvoleném dopravci a místě, kam bude zboží doručeno. Objednávky zprostředkované námi vybraným kurýrem vám odešleme zdarma.

8.5 Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží a případný příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující i náklady balného a dopravného.

8.6 Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

8.7 Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy: nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na e-mailovou adresu.

8.8 Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mailovou adresu.

8.9 Dárkové poukazy. Nabízíme vám možnost zakoupení dárkových poukazů v hodnotě 500 - 5 000 Kč. Každý poukaz má svůj jedinečný kód a bude zaslán do 24 hodin po uhrazení kupní ceny na vaši e-mailovou adresu. Je možné využít vždy jen celou výši poukazu, nikoliv jej využít po částech. Poukaz má platnost 12 měsíců od jeho zakoupení. Pro uplatnění dárkového poukazu na webových stránkách je nutné vyplnit pole v sekci slevový kód/kupón, kde uvedete jedinečný kód dárkového poukazu. Hodnota dárkového poukazu je odečtena z celkové ceny vašeho nákupu v košíku. Prosím vezměte na vědomí, že kód poukazu vám bude zaslán v elektronické formě. Dbejte zvýšené opatrnosti s jeho dalším nakládáním. Falšování či pozměnění poukazu není dovoleno. Jeho falšování může být také trestným činem. Není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byl již dárkový poukaz využit.


8 CENA A ZPŮSOBY PLATBY

Ceny, které vidíte na e-shopu, jsou sakumprásk s DPH. Žádná další daň nebo poplatky. Dokud cenu na webu vidíte, tak platí. Možnosti platby, dopravy i ceny najdete u nás na webu. Ke každé objednávce vám na e-mail pošleme fakturu. Jsme plátci DPH.


9 VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DODÁNÍ ZBOŽÍ

9.1 Dodací doba zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak zpravidla expedujeme zboží s dodací lhůtou 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, přičemž se zavazujeme zboží dodat maximálně do třiceti (30) dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Tato dodací doba se netýká zboží, které bude upraveno na přání zákazníka (v těchto případech bude vždy individuálně sjednána doba dodání). Stejně tak se to netýká zboží, které je skladem u dodavatelů (dodáváme zpravidla do 14 dnů) či teprve ve výrobě (zde je dodací doba i 24 týdnů). Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přes uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

9.2 Způsob dopravy, osobní převzetí. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky, nebo si zboží může vyzvednout osobně v místě naší prodejny nebo skladu na webových stránkách.

9.3 Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží.

9.4 Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, nebo si zboží může vyzvednout osobně v některém z námi nabízených míst.

9.5 Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud se nedomluvíme jinak.

9.6 Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem (to neplatí, pokud je zásilka viditelně poškozená a je třeba postupovat podle bodu 9.10 těchto VOP), zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 30,- Kč bez DPH za každý den uskladnění zboží a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tento poplatek za uskladnění jsme oprávněni účtovat také v případě, kdy si zákazník spotřebitel nevyzvedne zboží na prodejně, a to od 11. pracovního dne od obdržení oznámení o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Pokud si zákazník spotřebitel nevyzvedne zboží ani do 3 měsíců od tohoto oznámení, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.

9.7 Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 30,- Kč bez DPH za každý den uskladnění zboží. Tento poplatek je prodávající oprávněn účtovat i v případě nevyzvednutí objednaného zboží na prodejně, a to od 11. pracovního dne od obdržení oznámení o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Pokud zboží nebude převzato do 3 měsíců od naší výzvy, jsme oprávnění od kupní smlouvy odstoupit a zboží prodat. Výtěžek jsme oprávněni započíst na Vámi neuhrazenou kupní cenu, shora uvedené náklady a škodu, která nám vznikla.

9.8 Nepřevzetí zboží upraveného na míru. Nepřevezme-li zákazník podnikatel a/nebo spotřebitel zboží upravené na míru při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni postupovat podle předchozích bodů 9.6 a 9.7 těchto VOP. Vedle toho vezměte na vědomí, že zboží upravené na míru s největší pravděpodobností již nebudeme schopni prodat dalšímu zákazníkovi. Z tohoto důvodu si sjednáváme, že jsme oprávněni oproti kupní ceně započíst i škodu, která nám tímto vaším jednáním vznikne.

9.9 Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

9.10 Povinnost zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoliv důvodu. 


9 VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží, co máme skladem, posíláme bleskem. Nejčastěji do 3 pracovních dní, maximálně do 30. Pokud nebudete doma v čase, který si dohodneme a kurýr tak bude muset dorazit znovu, jdou náklady za opakované doručování za vámi. Stejně tak v případě, že budete mít speciální přání mimo naši nabídku dopravy. Pokud se nedohodneme jinak.


10 PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽEB, REALIZACE DÍLA

10.1 Poptávkový formulář. Na našich webových stránkách máte možnost poptat v online formuláři některou z našich služeb, jako např. pokládku krytiny a s tím související další vícepráce nebo čištění koberců kusových nebo koberců na míru. Dále nabízíme službu obšití koberce, nanesení impregnace či aplikace protiskluzové úpravy krytiny, a to dle aktuální nabídky na našich webových stránkách. Můžete se na nás obrátit také telefonicky, e-mailem nebo na naší prodejně. Prosím zadejte nám co nejvíce údajů o materiálech, místě realizace a dalších požadavcích. Kontaktujeme Vás na e-mailovou adresu nebo telefonicky za účelem vypracování nabídky.

10.2 Čištění koberců. Na našich webových stránkách také nabízíme službu čištění koberců. My osobně tuto službu nezajišťujeme, ale pouze zprostředkujeme. Vyplněním formuláře našich webových stránkách nezávazně poptáte tuto službu. My vaše osobní údaje předáme našemu partnerovi, který pro vás službu zajistí a domluví si s vámi podrobnosti. Smlouvu uzavíráte s tímto partnerem, nikoliv s námi.

10.3 Nabídka našich služeb. Až budeme znát všechny potřebné údaje pro vyhotovení naší nabídky týkající se pokládky krytiny, zašleme vám ji na vaši e-mailovou adresu společně s individuálními podmínkami realizace díla nebo poskytnutí služby.

10.4 Přijetí nabídky (potvrzení objednávky). Ve chvíli, kdy naši nabídku přijmete bez výhrad (tj. potvrdíte-li nabídku, kterou obdržíte na vaši e-mailovou adresu a/nebo pokud uhradíte v ní sjednanou zálohu), vzniká mezi námi smlouva o realizaci díla. My jsme povinni zajistit realizaci díla řádně a včas podle sjednaných podmínek v naší nabídce. Zákazník je povinen řádně a včas převzít a uhradit sjednanou cenu za provedenou realizaci, přičemž realizace díla může být převzata i s výhradami. Odmítnout převzetí je zákazník oprávněn, pouze jsou-li zřejmé podstatné vady provedené realizace díla (zejména je-li dílo nefunkční). Jiné vady nezbavují zákazníka povinnosti realizaci díla převzít, ani povinnosti zaplatit sjednanou cenu.

10.5 Záloha. Pokud byla mezi námi sjednaná záloha na realizaci díla, zavazuje se ji zákazník uhradit ve sjednaném termínu splatnosti. Vezměte prosím na vědomí, že než bude záloha uhrazena, nebude započato s realizací, tj. až po její řádné úhradě zajistíme potřebný materiál atp. Po dobu vašeho prodlení s úhradou zálohy se prodlužuje sjednaná lhůta pro realizaci.

10.6 Zaměření. Sjednáme si s vámi termín zaměření na místě realizace díla. Ve sjednaný termín se zákazník zavazuje nám umožnit zaměření. Zákazník je povinen zajistit, aby byl ve sjednaném termínu zaměření přítomen osobně nebo aby byla zaměření přítomna k tomu zmocněná osoba.

10.7 Zvýšené náklady realizace díla. Pokud nastane situace, že realizaci díla bude možné provést jen s vynaložením zvýšených nákladů, bude na to zákazník výslovně a před započetím realizace upozorněn. Odhadovanou kalkulaci zvýšených nákladů vám předem sdělíme. Pak budeme oprávněni naúčtovat tyto zvýšené náklady včetně ceny spotřebovaného materiálu.

10.8 Práce dohodnuté na místě realizace díla. Cena za práce, které byly dohodnuty až při realizaci díla na místě (nikoliv typické práce, které byly zjištěny až při samotné realizaci díla), bude stanovena smluvně jako dodatek smlouvy. Termín splatnosti ceny za tyto práce je při převzetí realizace díla, pokud se nedohodneme jinak.

10.9 Doprava. Způsob dopravy zboží do místa realizace díla a její cena budou mezi námi dohodnuty zpravidla e-mailovou komunikací, před uzavřením smlouvy o realizaci díla.

10.10 Povinnosti zákazníka. Pokud budeme zajišťovat dopravu zboží do místa realizace díla, zákazník se zavazuje vytyčit bezpečné místo vykládky zboží. V případě, že nám zákazník neposkytne součinnost při převzetí dodávky zboží pro realizaci díla, je povinen nám nahradit zejména náklady související dodáním zboží a újmu, kterou způsobil porušením této povinnosti. Pokud zákazník neumožní ve sjednaném termínu provést realizaci, zákazník souhlasí a bere na vědomí, že uhradí smluvní pokutu, která bude odpovídat výši nákladů na dopravu. Sjednaná smluvní pokuta nevylučuje náš nárok na náhradu újmy.

10.11 Součinnost zákazníka. Zákazník se zavazuje poskytnout součinnost potřebnou pro řádné a včasné provedení realizace díla, zejména zajištění odběru elektrické energie a vody na náklady zákazníka.

10.12 Předání. Při předání realizace bude sepsán mezi námi předávací protokol (každý z nás dostane jedno vyhotovení). Pokud má realizace díla vady, musí být v protokolu uvedeny a bude také dohodnutý termín jejich odstranění. Po odstranění případných vad bude sepsán nový předávací protokol. Zavazujete se, že ve sjednaném termínu převzetí realizace díla budete na místě přítomný nebo zajistíte zástupce (předloží plnou moc). Pokud zákazník nebo zmocněný zástupce nebude v termínu převzetí realizace díla přítomný na místě realizace, bude platit, že realizace díla byla řádně předána okamžikem dokončení, bez výhrad.

10.13 Práva z vad. Pokud budete uplatňovat práva z vad realizace, řídí se obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem těmito VOP a reklamačním řádem. Tam, kde hovoříme o kupní smlouvě ke zboží budou tyto části přiměřeně použity pro realizace díla (nebo námi poskytovaných služeb).


10 PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽEB, REALIZACE DÍLA

Na našem webu si můžete objednat i pokládku podlahových krytin. Vyplníte formulář, a my s  vám ozveme s konkrétní nabídkou. Když si plácneme, vznikne smlouva o dílo. To znamená, že se můžete spolehnout, že k vám přijedeme, dáme se do díla a dílo dokončíme tak, jak jsme se dohodli. My se zase můžeme spolehnout, že si dílo převezmete a zaplatíte za něj.

Umíme vám také zprostředkovat čištění kusových i metrážových koberců. Sami tuhle službu nezajišťujeme, smlouvu uzavíráte s naším partnerem.


11 VÝHRADA VLASTNICTVÍ

11.1 Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. To znamená, že pokud neuhradíte kupní cenu, nestanete se vlastníkem daného zboží.

11.2 Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči nim máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.


11 VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Když u nás nakoupíte, zboží je vaše od chvíle, kdy za něj zaplatíte plnou cenu.


12 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRO PRODEJ PŘES E-SHOP

12.1 Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy pro prodej prostřednictvím e-shopu. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 5 těchto VOP.

12.2 Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 1 roku, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Pokud nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o vytknutí vad podle občanského zákoníku, upozorňujeme ho, že mu můžeme vyúčtovat náklady za skladování tohoto zboží podle bodu 9.6 a 9.7 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

12.3 Nezaplacená kupní cena. Pokud zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu, můžeme od kupní smlouvy odstoupit. Pokud neuhradíte kupní cenu do 5 pracovních dnů od závazného uzavření kupní smlouvy, objednávku zrušíme.

12.4 Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník odmítl převzít zboží.

12.5 Dárek. Pokud zákazník spolu se zbožím obdrží dárek a následně od kupní smlouvy s námi odstoupí, je povinen nám vrátit i tento dárek. Darovací smlouva mezi námi a zákazníkem je tedy uzavřena s tzv. rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti.


12 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRO PRODEJ PŘES E-SHOP

Záleží nám na tom, abyste byli spokojení. Proto na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží u nás máte až 1 rok. Jak na to, najdete v bodě 5.


13 CO KDYŽ BUDE MÍT ZBOŽÍ VADY, JAK MÁTE UPLATNIT SVÁ PRÁVA Z VAD?

13.1 Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2 Reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v reklamačním řádu.

13.3 Záruka za jakost. Protože našemu zboží věříme, poskytujeme nad rámec zákonných práv z vad záruku za jakost (dále jen ,,záruka za jakost”) v délce 36 měsíců od převzetí zboží kupujícím (dále jen ,,záruční doba“). Zároveň vám dále umožňujeme zakoupit si k vámi vybranému zboží prodlouženou záruku za jakost, a to na našich webových stránkách v druhém kroku objednávky zboží v košíku. Práva z vad nejsou touto zárukou za jakost dotčena. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.


13 CO KDYŽ BUDE MÍT ZBOŽÍ VADY, JAK MÁTE UPLATNIT SVÁ PRÁVA Z VAD?

Za naše zboží dáme ruku do ohně. Proto na něj máte záruku 3 roky. Pokud objevíte vadu, můžete zboží reklamovat přes formulář. Podrobnosti najdete v našem reklamačním řádu.


14 KAMENNÁ PRODEJNA

14.1 Okamžik uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany zákazníka či jejím učiněním (například ústně - pokyn k uřezání koberce o určitých rozměrech či konkludentně - odevzdáním zboží na pokladně). Sjednáváme si výhradu vlastnického práva (blíže v čl. 11 těchto VOP).

14.2 Zboží na zakázku. Pokud budete v naší prodejně kupovat zboží na zakázku, přizpůsobené na vaše přání, pak si sjednáme, že vás v objednávce budeme informovat o době dodání zboží. Bude se jednat o předpokládaný termín doručení zboží na prodejnu, poté bude zboží dopraveno podle individuální dohody se zákazníkem. Jsme oprávněni účtovat předem zálohu, kterou se zavazuje zákazník zaplatit při zadání zakázky v prodejně. Doplatek kupní ceny zboží je splatný při převzetí zboží. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet ode dne následujícího po dni uhrazení zálohy.

14.3 Kde je místo plnění? Místem plnění je adresa prodejny, kde byla uzavřena kupní smlouva. Sjednáváme si, že zboží upravené na míru (na přání zákazníka) bude převzato nejpozději do 10 pracovních dnů od chvíle, kdy vás k tomu písemně vyzveme, zpravidla e-mailem nebo SMS zprávou.

14.4 Pokud nedojde k převzetí zboží. Pokud ze strany zákazníka dojde k porušení jeho povinnosti převzít řádně a včas zboží podle kupní smlouvy nebo zaplatit byť část kupní ceny (a to i po po uplynutí dodatečné lhůty), můžeme od kupní smlouvy odstoupit. Máme právo účtovat zákazníkovi poplatek za uskladnění zboží ve výši 30,- Kč za každý započatý den prodlení s převzetím zboží. V prodlení bude zákazník ve chvíli marného uplynutí posledního dne pro převzetí zboží, pokud se nedohodneme v individuálním případě jinak (počínaje 11. pracovním dnem od obdržení oznámení o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí).

14.5 Jaký bude postup, pokud nepřevezmete zboží upravené na přání? Pokud nepřevezmete zboží ve lhůtě 10 pracovních dnů od chvíle, kdy vás k tomu písemně vyzveme nebo se budeme snažit zboží doručit, máme právo od kupní smlouvy odstoupit. Máme právo naúčtovat zákazníkovi poplatek za uskladnění zboží ve výši 30,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím zboží. V prodlení bude zákazník ve chvíli marného uplynutí posledního dne pro převzetí zboží, pokud se nedohodneme v individuálním případě jinak. Vedle toho vezměte na vědomí, že zboží upravené na míru s největší pravděpodobností již nebudeme schopni prodat dalšímu zákazníkovi. Z tohoto důvodu si sjednáváme, že jsme oprávněni oproti kupní ceně a/nebo záloze na ni započíst (a/nebo požadovat uhradit) případně i škodu, která nám tímto vaším jednáním vznikne. Tato škoda představuje 30 % kupní ceny daného zboží bez DPH.

14.6 Nemožnost vrácení. Neposkytujeme automaticky zákazníkům možnost vrácení nebo výměny zakoupeného zboží v zákonné lhůtě, kterou mají zákazníci spotřebitelé u koupě prostřednictvím našeho e-shopu.

14.7 Práva z vad. Vytýkání vad zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, těmito VOP a reklamačním řádureklamačním řádem.


14 KAMENNÁ PRODEJNA

Některé zboží a služby si můžete objednat v naší prodejně. Uzavřeme na to smlouvu, která se bude řídit těmito VOP. Jakmile se dohodneme, počítáme s tím, že si zboží v prodejně vyzvednete nebo převezmete od dopravce. Jinak vám můžeme účtovat poplatek za každý den navíc, kdy u nás zboží necháte. Některé podmínky nákupu v prodejně se liší od nákupu v e-shopu.


15 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1 Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

15.2 Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde informace o používání souborů cookies.


15 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Střežíme je jako oko v hlavě a máme pusu na zámek. Informace zpracováváme podle našich Zásad zpracování osobních údajů. Ty obsahují všechny podrobnosti. Třeba jaké osobní údaje zpracováváme a jak dlouho s nimi pracujeme. Nastavení můžete upravit v cookie liště.

16 ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

16.1 Zpětný odběr elektrozařízení u nás v sídle společnosti. Zákazník spotřebitel může při nákupu zboží u nás odevzdat použité elektrozařízení, elektroodpad, baterie či akumulátory z domácnosti. Vezměte prosím na vědomí, že podmínkou pro zpětný odběr je zachování stejného počtu kusů kupovaného a vráceného elektrozařízení, které musí být podobného typu a použití (jinými slovy kus za kus).

16.2 Zpětný odběr u vás v domácnosti. Pokud si u nás objednané zboží necháváte zaslat domů, máme rovněž povinnost zajistit, aby zákazník spotřebitel mohl dopravci odevzdat použité elektrozařízení, elektroodpad, baterie či akumulátory z domácnosti. I zde je podmínkou pro takovýto zpětný odběr zachování stejného počtu kusů kupovaného a vráceného elektrozařízení, které musí být podobného typu a použití (jinými slovy kus za kus). Abychom mohli tento zpětný odběr realizovat, prosím informujte nás v objednávce - do poznámky k objednávce, jaké elektrozařízení a v jakém počtu, eventuálně rozměru byste chtěli vrátit.

16.3 Kde je ještě možné odevzdat staré elektrozařízení? Elektrozařízení, elektroodpad, baterie nebo akumulátory můžete odevzdat také ve sběrných dvorech, určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

16.4 Proč je potřeba nakládat s elektrozařízeními speciálním způsobem? Elektrozařízení nesmí být vyhozena se směsným odpadem. Takovým jednáním byste se mohli dopustit porušení zákona o odpadech a/nebo souvisejících předpisů. Škodlivé látky z těchto elektrozařízení a odpadů mohou navíc poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Zpětný odběr a recyklace navíc vede k tomu, že elektrozařízení a odpady mohou být dále využity k výrobě nových zařízení.

16 ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Pokud si u nás koupíte elektrozařízení, třeba vysavač, můžete nám předat vaši elektroniku nebo baterie, které už dosloužily. Postaráme se o jejich likvidaci. Platí pravidlo kus za kus, ani o kus víc.

17 VYŠŠÍ MOC

17.1 Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro účely těchto VOP považuje každá událost nezávislá na vůli prodávajícího, která brání ve splnění jeho povinností a kterou nebylo možné předvídat nebo její následky odvrátit či překonat. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, záplavy, zemětřesení, teroristický útok, válka, stávka nebo jiné události (včetně situací způsobených v důsledku šíření nemoci COVID-19), které jsou mimo kontrolu smluvních stran.

17.2 Vyloučení odpovědnosti prodávajícího. Po dobu trvání vyšší moci prodávající neodpovídá za neplnění svých povinností z kupní smlouvy, potažmo těchto VOP.


17 VYŠŠÍ MOC

Jsou chvíle, kdy nám ani Aladin nepomůže. Mají termín vyšší moc a jsou to události, které nemůžeme ovlivnit, ani kdybychom se sebevíc snažili. Pokud vyšší moc udeří, po dobu, kdy bude svět vzhůru nohama, neodpovídáme za to, že neplníme své povinnosti. Třeba že jste své zboží nedostali, jak jste měli. Pokud se ale svět nezmění v ohnivou kouli, budeme se snažit vám dát vědět, co se děje a co děláme pro to, abychom splnili svoji část dohody.


18 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NA ZÁVĚR

18.1 Jakým právem se náš právní vztah řídí?Právní vztah mezi námi se bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě existence tzv. mezinárodního prvku. Jsme si však vědomi, že zákazník spotřebitel nemůže být touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, kde má obvyklé bydliště.

18.2 Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

18.3 Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

18.4 Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

18.5 Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně a věcně příslušné soudy České republiky pro Hlavní město Praha. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

18.6 Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

18.7 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, můžete využít i náš interaktivní formulář na webových stránkách.

18.8 Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

18.9 Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem.

18.10 Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 26. 9. 2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.


Pokud jste dočetli až sem, tak to klobouk dolů.


18 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NA ZÁVĚR

U nás se o svoje práva nemusíte bát ani rvát. Víme o nich a respektujeme je. Právní vztah mezi námi se řídí českým právem, takže jste v bezpečí.