Kompletní návod, jak položit vinylovou podlahu


V tomto článku si sdělíme všechny důležité věci týkající se pokládky vinylové podlahy tak, abyste se do toho mohli bez obav pustit sami. Hned na úvod bychom podotkli, že je poměrně značný rozdíl v náročnosti, při pokládce lepené a klikové podlahy. Pokládka klikové (neboli zámkové) podlahy je o poznání jednodušší než pokládka lepené vinylové podlahy, do které bychom radili se pustit pouze zkušenějším kutilům. 


Co musí být hotové před pokládkou?

Ať už budeme pokládat lepený či klikový vinyl, povrch musí být absolutně rovný, soudržný a čistý. Nikdy nepokládejte vinyl na PVC podlahu ani na koberec. Tyto materiály se mohou zvlnit, a to by Vám mohlo na podlaze napáchat nepěkné škody. Jediná krytina, na kterou je možné vinyl položit je vyrovnaná dlažba. Jinak je nutné vinyl položit buď na novou podlahu nebo je potřeba místnost vystěrkovat (ideální stěrka se skelným vláknem). Před pokládkou se rovněž ujistěte, že je podlaha dokonale suchá. Není možné pokládat na vlhký nebo mokrý podklad. 

Obecné principy pokládání - důležité číst před pokládkou

Při pokládce vinylu nikdy nepokládáme podlahu až ke stěně, ale necháme mezeru na tzv. dilatační spoje mezi podlahou a stěnou. Jedná se o mezeru o velikosti 5 až 10 mm od stěny a od všech pevných věcí v prostoru např. sloupů apod. Ptáte se proč? V důsledku změn teplot a vlhkosti v místnosti se může vinylová podlaha mírně roztáhnout nebo zmenšit (spíše v jednotkách mm). Pokud by ale byla natlačená až ke stěně, neměla by se kam roztáhnout a začala by se vlnit. 

Vinyl by měl být složen minimálně 2 dny v daných místnostech pokládky, aby se aklimatizoval na stejnou teplotu a podmínky jaké má podklad, na který se bude pokládat. 

Pokud pokládáte v místnosti s podlahovým vytápěním, topení v ideálním případě vypněte nebo ho snižte na minimální vytápěnou teplotu. 

Umisťování vinylových dílců:
Vinylové dílce pokládáme v řadách tak, aby spáry (mezery mezi dílci) nebyly v každé řadě na stejném místě, ale musí být od sebe minimálně 10-15 cm vzdálené: 

 

 

Pokládka klikového vinylu (jednodušší) 

Má Váš vinyl integrovanou podložku?

Pokud ano, je to jednodušší a můžete přeskočit k nadpisu "Pokládka vinylu". Tuto informaci by měl vždy uvádět výrobce u zakoupeného vinylu.

Instalace podložky pod vinylové dílce

Klikový vinyl, který nemá integrovanou podložku určitě není možné položit bez vinylové podložky - bylo by zde vysoké riziko, že podlaha správně nepřilne. Zároveň veškeré reklamace zde budou zamítnuté, protože nebyl dodržen správný postup. 

Na podklad se položí podložka tloušťky 1 - 2 mm. Použijte podložku doporučenou prodejcem přímo ke konkrétnímu vinylu. Jako podložku pod vinyl není možné použít Mirelon, který je určen pro jiné typy podlah - opět by došlo ke ztrátě záruky a nebyla by zde dobrá přilnavost. 

Podložka pod vinyl se pokládá na volno (nelepí se ani k podlaze ani k vinylu). Ve spojích se nepřekrývá, pouze doráží k sobě a např. papírovou páskou se slepí, aby mezi jednotlivými pruhy podložky nevznikly spáry a podložka byla souvislá po celé ploše podlahy. 
 

Pokládka vinylu

První řadu vinylových lamel doporučujeme srovnat po délce místnosti do milimetru, aby se nám neukázaly spáry. Poslední lamelu v této řadě je potřeba zarovnat ke stěně, a tudíž s největší pravděpodobností ji zkrátit. To provedeme tak, že jí svrchu (= z pohledové části) nařízneme nožem a pak jí zlomíme. Lamela by se měla krásně zlomit v naříznuté části.

Pokládka vinylu do zámků se dělá po jednotlivých pruzích, aby zámky do sebe souvisle nacvakly. Takto opakujeme stále dokola, dokud nemáme položenou požadovanou plochu.

Od stěny je nutné udržet tzv. dilataci neboli mezeru 5 - 10 mm pro případy, kdy by se nám podlaha v důsledku změn teplot nebo vlhkosti v místnosti roztáhla. 

 

  

Pokládka lepeného vinylu (náročnější) 

Příprava podkladu

Narozdíl od klikového vinylu musí být pro pokládku lepeného vinylu podklad dokonale rovný a vyhlazený. Podklad by měl být vystěrkovaný a musí se zbrousit, aby se zbavil vrchní nesoudržné části a zároveň různých malých nesrovnalostí. Na podklad je nutné použít penetraci

Pokládka vinylu a lepení

Jako lepidlo použijeme speciální lepidlo na vinyl doporučované výrobcem vinylu, případně můžeme použít univerzální lepidlo na vinyl. Lepidlo naneseme na podklad, a necháme zvětrat (v závislosti na typu lepidla - viz návod na obalu lepidla). Lepidlo nanášíme rovnoměrně pouze na podklad (nikoliv na vinylové dílce) např. stěrkou. Stěrka je nástroj, který má tenkou a rovnou plochu (něco jako velká špachtle), kterou namočíme do lepidla a následně lepidlo roztíráme po podlaze. 

Jednotlivé dílce vinylu pak lepíme na podlahu s nanesenou vrstvou lepidla. První řadu je opět nutné srovnat do milimetru, aby se nám spáry neprojevily v následujících řadách pokládky. Poslední lamelu v této řadě je potřeba zarovnat ke stěně, a tudíž s největší pravděpodobností ji zkrátit. To provedeme tak, že jí svrchu (= z pohledové části) nařízneme nožem a pak ji zlomíme. Lamela by se měla krásně přelomit v naříznuté části.

Takto postupujeme stále dokola, dokud nedosáhneme požadované položené plochy.

Od stěny je nutné udržet tzv. dilataci neboli mezeru 5 - 10 mm pro případy, kdy by se nám podlaha v důsledku změn teplot nebo vlhkosti v místnosti roztáhla. 


 

Lištování:

Obvodové lišty lepíme vždy jen ke svislým stěnám, nikoli k podlaze.

Instalace lišt je velice jednoduchá. Nejprve zkontrolujte, že je stěna nad podlahou očištěná. Následně máme 2 způsoby, jak lištu nainstalovat:
 • Nalepit
  Doporučený a jednodušší způsob na instalaci, potřeba rovné stěny.
 • Přivrtat
  Náročnější způsob, spolehlivější, používá se více při nerovných stěnách.


 

Lepení

Lišty se lepí ze zadní strany ke zdi lepidlem - můžete použít např. oblíbené lepidlo Mammut. 1 balení tohoto lepidla by Vám bezpečně mělo vystačit na cca 20 metrů lišt.
 • Na zadní stranu lišty naneseme kousky lepidla cca 10-20 cm od sebe (v závislosti na nerovnosti stěny).
 • Lištu tlačíme směrem ke zdi a zároveň dolů k podlaze.
 • Lištu doporučujeme zafixovat nastřeleným tenoučkým hřebíkem, aby se nehýbala do doby, kdy lepidlo zaschne. Pokud tuto možnost nemáte, tak lištu držte pevně přitlačenou, dokud lepidlo nezaschne.


Přivrtání

 • Z lišty vyndáte proužek, který zakrývá kanálek pro vedení kabelu
 • Lištu přiložíte ke stěně a zadní stranu kanálku na liště přivrtáte ke stěně. Doporučený rozestup šroubů od sebe je cca 20 cm
 • Vložíte zpět krytku kanálku pro vedení kabelů.

Zkrácení lišt

V některých úsecích budete potřebovat lištu zkrátit a uříznout. Pro řezání Vám postačí pilka s jemnými zuby (ideálně např. na železo). Řežeme svisle a rovně od shora dolů. Pokud nemáte pilku, mohl by to zvládnout i ostrý nůž, ale to příliš nedoporučujeme - je to více práce a nůž se pravděpodobně otupí.


 

Spojování lišt

Spojování lišt je velice jednoduché - 2 lišty rovně k sobě spojíte spojkou. Pokud se Vám 2 lišty potkávají v rohu místnosti, použijte kout. Pokud chcete spojit 2 lišty ve vnějším výčnělku místnosti, použijte roh. V případě, že chcete lištu ukončit, použijte levou nebo pravou koncovku. Tyto komponenty si můžete objednat společně s lištou.Vedení kabelu

Uvnitř lišty se nachází kanálek, kterým můžete provést jakýkoliv kabel. Kanálek má rozměr cca 2x1 cm a postačí tak bezpečně pro vedení většiny kabelů.

 
Takto tedy na pokládku vinylové podlahy. Pokud byste ale práci radši předali profesionálům a měli jste klid, můžete se podívat do našeho pokládkového konfigurátoru, kde Vám po zadání několika základních parametrů dopředu sdělíme předběžnou cenu.  Nyní, když víte, jak si vinyl položit,

Zhlédněte, na kolik by Vás přišla profesionální pokládka Podívejte se na nabídku vinylů